Snad se vám letošní Postní kapky líbily.

Jestli můžete podpořit elektronické pastorační aktivity, požádal bych vás, prosím, o finanční dar.

Peníze budou použity na pokrytí technických nákladů a rád bych z darů přispěl na rádio Proglas (P. Martin Holík) a Arcibiskupství olomoucké (arcibiskup Jan Graubner), kteří se podíleli na obsahu letošních Postních kapek.

Pokud můžete darovat 200 Kč a více, věřím, že budu moci pokrýt mzdové náklady pracovního místa na faře na další měsíce. 

Dar, prosím, zašlete na bankovní účet farnosti Dolní Němčí.

Upřímné Pán Bůh zaplať za jakýkoli dar. 

P. Petr Hofírek


Platební údaje:

Číslo účtu: 2401785098/2010
Variabilní symbol: 42021
Konstantní symbol: 4818
Zpráva pro příjemce: Dar farnosti

Můžete využít tento QR kód příkazu k úhradě ve své bankovní aplikaci.

Pro vystavení potvrzení o daru, se prosím ozvěte na e-mail: fadolninemci@ado.cz