• Modlitby
  • Liturgické biblické texty
  • Encyklika svatého papeže Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (Dives in misericordia)
  • Z katechezí papeže Františka v jubilejním roce Božího milosrdenství (2016)
  • Postní impulzy olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
  • Postní foto, audio, video a rádio
  • Zpovědní zrcadla

Bohu díky za to, že jsem i letos mohl připravit Postní kapky.

A děkuji také
otci arcibiskupovi
Janu Graubnerovi
za jeho texty
a P. Martinovi Holíkovi
za načtení encykliky
Dives in misericordia.