Stejně skutečná jako špatná minulost hříšníka je i Boží představa o jeho budoucí dobrotě.
inspirace arcibiskupa Jana
Tažením dolů se zobrazí nový citát.

 

všechny citáty